Địa tạng bồ tát

Giá bán 2,500,000đ

(601 Đánh giá)

Kho: Còn hàng

Địa Tạng Vương Bồ Tát là tay trái cầm như ý châu, tay trái cầm tích trượng có 6 vòng tượng trưng lục đạo luân hồi có nghĩa muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian này. Ngài còn là biểu tượng cho tâm địa của mỗi chúng ta. Địa là mặt đất, tạng nghĩa là dung chứa. Mặt đất chứa tất cả mọi vật, thì tâm con người cũng vậy, dung chứa cả thiện và ác. Bồ Tát Địa Tạng nguyện cứu độ chúng sinh trong địa ngục mới thành phật. Ngài tu hành nguyện chuyến hóa tất cả những hạt giống xấu ác  trong tâm thành điều thiện, như vậy cũng thành Phật.

 

 

 

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Bồ Tát tục danh tên là Kim Tiểu Giác sinh ra ở thế kỷ thứ VII tại Hàn Thành, Nam Hàn. Bồ tát Địa Tạng là vị Bồ tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Địa là Đất, Tạng là trùm chứ. Ngài là giáo  cõi U Minh. Bồ tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật nên gọi là Địa. Cũng có người lý giải nghĩa của chữ “Địa” nương theo Kinh Địa Tạng có viết: “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma Ha Tát”. Vì cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển hết sức sát nghĩa và rõ ràng nên “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng.

 Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa. 

Chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham – sân – si của chính mình.

 Tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ tát được thờ rất nhiều ở trong các chùa, tự viện. Ngài với vầng hào quang trên đầu, đầu đội mão tỳ lư. Tùy khí của Bồ tát là viên ngọc Như Ý mà ngài thường cầm ở tay trái dùng để xua tan đi đêm tối, tay phải cầm tích trượng mở cửa địa ngục.

 

Lợi ích của việc thờ phụng Địa Tạng Bồ tát

  • Lợi ích trong cuộc sống: Nguyện lớn mau chóng thành tựu, được trí tuệ lớn, thoát khỏi nguy hiểm, được quỷ thần hộ vệ.

  • Lợi ích cho kiếp sau: thoát kiếp nô lệ, được xinh đẹp, thoát khỏi thân nữ.

  • Lợi ích lúc lâm chung: Khi người thân sắp mất chúng ta niệm danh hiệu bồ tát hoặc tụ kinh Địa Tạng, hay làm nhiều việc thiện cho người thân. Trong 49 ngày sau khi mất tụ kinh Địa Tạng giúp vong linh của họ sớm được siêu thoát.

  • Lợi ích với người đã quá vãng: Nếu trong giấc ngủ gặp ma quỷ, người là, các sự quái ác… chúng ta có thể tụ kinh Địa Tạng. Siêu độ, gặp người thân đã quá vãng.

Những chia sẻ của Thiên Thu về Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ giúp ích cho mọi người. Mọi thắc mắc và mua tượng Địa Tạng Bồ Tát hãy để lại thông tin tại đây để được hỗ trợ nhé!

Đánh giá sản phẩm
Đánh giá
  1. Đang tải...
Để lại một lời bình

Bình luận bằng Facebook

Từ khóa: Tìm kiếm: Địa tạng bồ tát